top of page

DOKUMENTI JAVNE USTANOVE PARK-ŠUMA MARJAN

      Osnovni dokumenti Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan i ostalim zaštićenim        prirodnim vrijednostima na području Grada Splita

      Odluka o osnivanju JU PŠ Marjan s izmjenama i dopunama

      Statut

      Plan upravljanja PŠ Marjan u izradi

      Zapisnici radionica i sastanaka u svezi izrade Plana upravljanja

      Godišnji Program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja PŠ Marjan

      2024

      2023

      2022

       Prednosti pri zapošljavanju

bottom of page