top of page
biciklisti marjan2

JAVNA RASPRAVA

Obavijest o ponavljanju javne rasprave u postupku donošenja Plana upravljanja Park-šumom Marjan 2024. - 2033.

 

Javna ustanova za upravljanje Park – šumom Marjan i zaštićenim prirodnim vrijednostima na području grada Splita izradila je Konačni prijedlog Plana upravljanja Park-šumom Marjan 2024. - 2033.

Plan upravljanja zaštićenim područjima donosi se na temelju Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).

 

Plan upravljanja Park-šumom Marjan izrađuje se u okviru projekta „Marjan 2020- brdo prošlosti, oaza budućnosti“ (oznaka KK.06.1.2.02.0050), financiranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020.

 

Plan upravljanja zaštićenim područjem strateški je dokument javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i donosi za razdoblje od deset godina uz mogućnost izmjene i/ili dopune nakon pet godina. Provodi se kroz godišnje programe zaštite, očuvanja, korištenja i promicanja zaštićenog područja. Plan će poslužiti kao prijeko potrebna podloga za sve daljnje akte kojima će se na održivim postavkama uređivati zaštita, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje Park-šume.

 

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u zaštićenom području dužne su pridržavati se plana upravljanja.

 

Plan upravljanja izrađen je s ciljem stvaranja pretpostavki za učinkovito upravljanje Park-šumom Marjan kako bi se očuvala i unaprijedila svojstva jedinstvenih vrijednosti ovog područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode. 

 

Plan upravljanja sadrži analizu stanja zaštićenog područja, određene ciljeve upravljanja i aktivnosti za njihovo postizanje, pokazatelje provedbe plana i upravljačke zone zaštićenog područja sukladno Zakonu o zaštiti prirode.

 

Javni uvid u dokumentaciju, koja čini dio postupka donošenja Plana upravljanja Park-šumom Marjan 2024. - 2033. održat će se u razdoblju od 8. veljače 2024. godine do 24. ožujka 2024. godine u atriju zgrade gradske uprave Grada Splita, Obala kneza Branimira 17 od 09:00 do 14:00 sati svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka.

 

Za vrijeme trajanja javnog uvida prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti dostavljaju se, zaključno s danom završetka javnog uvida, na sljedeće načine:

 

- upisivanjem u knjigu primjedbi koja će biti dostupna na mjestu javnog uvida;

- dostavom u pisanom obliku na adresu: Javna ustanova za upravljanje Park – šumom Marjan i zaštićenim prirodnim vrijednostima na području grada Splita – Teslina 15, 21000 Split) s naznakom „Javni uvid u Konačni prijedlog Plana upravljanja Park-šumom Marjan 2024.-2033.“; 

- na e-mail: primjedbe.pu@marjan-parksuma.hr

 

Sva očitovanja, prijedlozi i mišljenja koja ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja prijedloga ili primjedbe, neće se uzeti u obzir prilikom izrade izvješća o javnoj raspravi. Izvješće o javnoj raspravi biti će objavljeno na web stranici Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan u roku od 60 dana od objave obavijesti o održavanju ponovljene javne rasprave.

 

Javno izlaganje održat će se 01. ožujka 2024. godine (petak)  u atriju zgrade gradske uprave Grada Splita, Obala kneza Branimira 17 s početkom u 10 sati i bit će snimano. 

Ljubazno molimo potvrditi dolazak na javno izlaganje putem e-maila: primjedbe.pu@marjan-parksuma.hr  zaključno do 28. veljače 2024. godine (srijeda) do 14.00 sati.

Ponovljena javna rasprava Plana upravljanja PŠM 2024. - 2033

OGLASI I OBAVIJESTI
bottom of page