top of page

JAVNA NABAVA

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI:​

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/16) objavljujemo da  popis gospodarskih subjekata s kojima Javna ustanova za upravljanje Park-šumom Marjan , Cattanjin put 2, 21000 Split - OIB: 28929244223 kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 76. Zakona o javnoj nabavi:

 

Izjava Stipe Mušure

 

Izjava Igora Rudana


Izjava Gorana Jelića

 

Izjava Karla Siminiatija Čupića

Izjava Dubravke Matić 1 i 2

Izjava Marka Pejnovića

Odgovorna osoba:

Ravnatelj Marko Pejnović, dipl.oec.


Svi podaci su javno dostupni na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

Ponovljeni postupak za poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave-službeni automobil 21.02.2024 Ev.br:14/2024

 

PRILOG 1

PRILOG 2

OBRAZAC

Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave-službeni automobil 01.02.2024

 

PRILOG 1

PRILOG 2

OBRAZAC

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavu osobnog automobila

Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave-promidžbene aktivnosti,promotivni materijali,organizacija edukacije u okviru projekta poticanja

Plastic free zone Za Marjan bez plastike - 11.07.2023

Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave-promidžbene aktivnosti,promotivni materijali,organizacija edukacije u okviru projekta poticanja Plastic free zone Za Marjan bez plastike - 05.05.2023

PRILOG 1

PRILOG 2

 

Ponovljeni postupak jednostavne nabave - Plastic free zone "Za Marjan bez plastike"


PRILOG 1

PRILOG 2

Ponovljeni postupak jednostavne nabave - Monitoring faune sove Strigidae

 

PRILOG 1

PRILOG 2

Postupak jednostavne nabave - Plastic free zone "Za Marjan bez plastike" Ev.br. 30/2023 datum početka: 14.ožujka 2023


PRILOG 1

PRILOG 2

PRILOG 3

Postupak jednostavne nabave - dvogodišnje istraživanje šišmiša na području Park šume Marjan Ev.br. 19/2023, datum početka 10.ožujka 2023

PRILOG 1

PRILOG 2

Postupak jednostavne nabave - Monitoring faune sove Strigidae Ev.br. 25/2023 datum početka 10.ožujka 2023.

 

PRILOG 1

PRILOG 2

Postupak jednostavne nabave – Dan otvorenih vrata/Događaj zatvaranja projekta (Projekt Marjan 2020 Brdo prošlosti oaza budućnosti) Ev.br. 10/2022 - datum početka postupka 30.12.2022.

PRILOG 1

PRILOG 2

 

 


Postupak jednostavne nabave – Dan otvorenih vrata/Događaj zatvaranja projekta (Projekt Marjan 2020 Brdo prošlosti oaza budućnosti) Ev.br. 10/2022 - datum početka postupka 05.svibnja 2022

 

PRILOG 1

PRILOG 2

 


Revizija poslovanja JU PŠ Marjan 2018., 2019, 2020 i prvih 9 mj 2021.

 


​Poziv na dostavu ponude Izrada projekta solarne javne rasvjete od punte Zvončaca do plaže Obojene Ev. Broj nabave: 45/2021 datum početka postupka 29. prosinca 2021.
 

DOF - Digitalna ortofotokarta (DOF) duž obalnog pojasa na kojoj bi trebala biti postavljena solarna rasvjeta i to na k.č. 13935/1 i 13933/1.

Poziv na dostavu ponuda Izrada projekta ograde na plaži Kaštelet Ev. Broj nabave: 47/2021 početak postupka 29. prosinca 2021.
 

Postupak jednostavne nabave – Izrada projekta sanacije nerazvrstane ceste na djelu kod crkve svetog Jere Ev.br. 41/2021  (datum početka postupka 23.prosinca 2021.)

 


Postupak jednostavne nabave – Revizija poslovanja JU PŠ Marjan 2018., 2019, 2020, i prvih 9 mj. 2021 (datum početka postupka 09. prosinca 2021.

 

Poziv na dostavu ponuda- Usporavanje prometa na relaciji I. Meštrovića- Kašjuni (datum početka postupka 23. studenog 2021.)

 

 

 

Postupak jednostavne nabave - Revizija projekta "Marjan 2020- Brdo prošlosti oaza budućnosti" - ponovljen postupak (datum početka postupka 29. rujna 2021.)
 

Postupak jednostavne nabave - Revizija projekta "Marjan 2020- Brdo prošlosti oaza budućnosti" (datum početka postupka 19. kolovoza 2021. poništenje 15. rujna 2021.)

 

Poziv za dostavu ponuda - Usluga razvoja multimedijske prezentacije PŠ Marjan u projektu "Marjan 2020 - brdo prošlosti, oaza budućnosti" (datum početka postupka 1. srpnja 2021.)

 

 

Poziv za dostavu ponuda - Usluga razvoja multimedijske prezentacije PŠ Marjan u projektu "Marjan 2020 - brdo prošlosti, oaza budućnosti" (datum početka postupka 1. srpnja 2021.)

Poziv za dostavu ponuda - gromobranska instalacija objekata (datum početka postupka 05. lipnja 2021.)

 

 


 

Postupak jednostavne nabave Krizno komuniciranje - PR usluge (datum početka postupka 30. travnja 2021. / poništenje 11. svibnja 2021.)
 

 

Postupak jednostavne nabave Postavljanje žičane ograde (datum početka postupka 22. travnja 2021.)

 
 

Postupak jednostavne nabave Edukacijske radionice u okviru Projekta "Marjan 2020 - Brdo prošlosti, oaza budućnosti" ( datum početka postupka 3. ožujka 2021.)

ISPRAVCI

  

 

Postupak jednostavne nabave Nabava dobava, montaža i održavanje novih Spinutskih vrata na sjevernoj strani Marjana (datum početka postupka 27. studenoga 2020.)

 

Ponovljeni postupak jednostavne nabave službenog vozila (datum početka 29. studenoga 2019)

 

Postupak jednostavne nabave - projektna dokumentacija Spinutska vrata (datum objave 15. studenoga 2019)

 

Postupak jednostavne nabave žičane ograde (datum objave 5. studenoga 2019)

 

PONIŠTENI Postupak jednostavne nabave službenog vozila (datum početka / objave 31. listopada 2019)

 

Postupak jednostavne nabave - kupnja stroja iverača (datum objave 31. listopada 2019.)

 

Postupak jednostavne nabave za održavanje solarne rasvjete na južnoj strani Marjana (datum objave 19. lipnja 2019.)

 

 

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda , Odluka o odabiru - "Nabava usluge izrade Studije valorizacije prirodne baštine PŠ Marjan  s prijedlogom edukativnih i informativnih sadržaja uključujući fotodokumentaciju i nacrte" (datum objave 23. svibnja 2019.)

 

Poziv za dostavu ponude - "Nabava usluge izrade Studije valorizacije prirodne baštine PŠ Marjan  s prijedlogom edukativnih i informativnih sadržaja uključujući fotodokumentaciju i nacrte" (datum objave 18. travnja 2019.)
 

Poništenje jednostavne nabave (datum objave 28. siječnja 2019.)

 

 

Poziv za dostavu ponude - "Izvođenje pripremnih radova - izrada traktorskih vlaka privremenog karaktera unutar zaštićenog područja park-šume Marjan zbog otvaranja pristupa do potkornjakom zaražene drvne zalihe" ( datum objave 22. siječnja 2019.)

 

Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave usluga - Izrada-redovna revizija Programa gospodarenja  Park - šume "MARJAN" (datum objave: 18. listopada 2018.)

 

  • Odluka o odabiru

     

 

Poziv za dostavu ponude - Izrada-redovna revizija Programa gospodarenja  Park - šume "MARJAN" (datum objave: 18. listopada 2018.)

 

Poništenje postupka jednostavne nabave

 

 

Poziv za dostavu ponude - Izvođenje  šumarskih radova sječe i izrade, te iznošenja metrice i višemetrice u Park - šumi "MARJAN" (datum objave: 07. ožujak 2018.)

 

Poziv za dostavu ponuda - Objekt vidilice na području Sedla Park - šume "MARJAN" (datum objave: 20. listopada 2016.)

 

 

 

Izrada studije održivog razvoja Park - šume "MARJAN" (datum objave: 3. kolovoza 2015.)

 

 

Izrada studije e-mobilnosti Park - šume "MARJAN" (datum objave: 3. kolovoza 2015.)

 

 

 

 

Poziv na dostavu ponude -Izrada projektnog prijedloga na Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Promicanje održivog razvoja prirodne baštine"

bottom of page