top of page

KONCESIJSKA ODOBRENJA

PROCESI PRIJE ISHODOVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA ZA KONCERTE/MANIFESTACIJE OD STANE JU Park-šuma Marjan
 

  1. Obratiti se javnoj ustanovi i dogovoriti slobodni termin - info@marjan-parksuma.hr

  2. Ishodovat dopuštenje Prekoračenje najviše dopuštene razine buke pri održavanju manifestacije na području grada Splita i dopuštenje za Održavanje manifestacije od stane Službe za razvoj Grada Splita

  3. U slučaju postavljanja montažnih objekata (npr. bine, šankova, drugih instalacija) potrebno je prethodno ishodovat dopuštenje od Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije sukladno Zakonu o zaštiti prirode, točnije uputama opisanim u članku 144. točka 2.    

  4. U slučaju kada se iskazani interes odnosi za lokaciju Sustipana, upozoravam na Očitovanje Konzervatorskog odjela, sukladno kojemu nije dopušteno postavljanje pozornice i druge opreme na arheološkim ostacima, te je potrebno prethodno ishoditi odobrenje od strane nadležnog Konzervatorskog odjela u Splitu i priložiti detaljan opis načina korištenja i postavljanja pozornice, opreme i slično (grafički prikaz).

  5. Organizatori koncerata,  ostalih kulturno-umjetničkih, sportskih i sličnih priredbi na kojima se javno izvodi glazba dužni su prije održavanja iste prijaviti HDS-u te pribaviti potrebno odobrenje, naknadno dostaviti podatke potrebne za obračun naknade koju su u konačnici obvezni podmiriti. Odredba  članka 233. st. 6. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/21) prema kojoj je pravna ili fizička osoba koja omogući korištenje svog prostora drugoj osobi koja u tom prostoru koristi predmete zaštite (glazbu), dužna provjeriti ima li ta druga osoba odgovarajuće odobrenje za korištenje predmeta zaštite. Ako pravna ili fizička osoba omogući korištenje svog prostora osobi koja nema odgovarajuće odobrenje za korištenje predmeta zaštite, a znala je ili je morala znati da će se u tom prostoru koristiti predmeti zaštite, solidarno odgovara za isplatu odgovarajuće naknade za korištenje predmeta zaštite.

     2024

     2023   2022

      prilog

bottom of page