top of page

MATIČNI PODACI

JAVNA USTANOVA

Javna ustanova za upravljanje Park-šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita. Osnovana je 18. veljače 2005. godine.

Naziv: Javna ustanova za upravljanje Park-šumom Marjan

Javna ustanova upisana je u registar Trgovačkog suda u Splitu pod Matičnim brojem subjekta (MBS)060205152.

Osnivač: Grad Split

 

Sjedište: Split, Cattanijin put 2

OIB: 28929244223

IBAN: HR9224070001100094215 - OTP BANKA

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika

DJELATNOSTI

Djelatnost Javne ustanove je zaštita, održavanje i promicanje Park-šume Marjan, kao i ostalih zaštićenih dijelova prirode na području Grada Splita.

 

Zaštita

 

Javna ustanova provodi nadzor nad zaštićenim dijelovima prirode Park-šume i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita i mjere osiguranja i sprečavanja od oštećenja ili degradacije zaštićenih dijelova prirode.

Održavanje

Javna ustanova održava izvorne vrijednosti zaštićenih dijelova prirode te osigurava mjere koje se provode u smislu održavanja.

Promicanje

Javna ustanova predstavlja vrijednosti zaštićenih dijelova prirode te obavlja proučavanje i istraživanje zaštićenih dijelova prirode i osigurava uvjete za obavljanje tih poslova,organizira i sudjeluje u organizaciji turističkih obilazaka objekata i područja, te razmatra pristigle ponude i daje prijedloge za prvokup zemljišta na zaštićenim dijelovima prirode.

USTROJSTVO

UPRAVNO VIJEĆE

Karlo Siminiati Čupić, predsjednik

Dubravka Matić

Igor Rudan

Goran Jelić

Tino Babić, predstavnik radnika

URED RAVNATELJA

Ravnatelj Marko Pejnović, dipl.oec.
tel: +385 (0)21 314 311
e-mail: ravnatelj@marjan-parksuma.hr / tajnica@marjan-parksuma.hr

U Uredu ravnatelja obavljaju se administrativni i stručni poslovi za ravnatelja, protokolarni poslovi, poslovi u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, poslovi u svezi kontakata i komunikacija sa tijelima državne uprave, područne (regionalne) i lokalne samouprave, te drugim pravnim i fizičkim osobama, poslovi u svezi sa zaprimanjem i rješavanjem pošte upućene ravnatelju, vođenje evidencije i pohrane povjerljive pošte, kao i drugi stručni i administrativni poslovi u vezi s radom ravnatelja.

Stručna voditeljica

Ingrid Pečarević mag.ing.hort
Tel: +385 (0)21 314 311

email: promotor@marjan-parksuma.hr

 

Služba čuvara prirode:

Stanislav Grubišić  

mob: 091 614 8946

Srđan Cicarelli
mob.: 091 614 8943

email: cuvar.prirode@marjan-parksuma.hr

SLUŽBA PROTUPOŽARNOG NADZORA

voditelj: Stipe Mušura

mob: 099 2585 907

SLUŽBA NADZORA
tel: +385 (0)21 384 085
e-mail: sluzbanadzora@marjan-parksuma.hr


Odsjek zaštite od požara

U djelokrugu Odsjeka zaštite od požara Park-šume obavljaju se stručni poslovi zaštite i očuvanja šuma, a osobito: izrađivanje godišnjih programa protupožarne zaštite, primjena odredbi zaštite od požara reguliranih zakonom, briga o ispravnosti protupožarne opreme, motrenje, protupožarne intervencije, izrađivanje godišnjih programa zaštite na radu, te primjena odredbi zaštite na radu reguliranih Zakonom.

Odsjek nadzora

U djelokrugu Službe nadzora obavljaju se poslovi neposrednog nadzora u Park-šumi u svezi primjene Zakona o zaštiti prirode i Pravilnika o unutarnjem redu Park-šume.

Radi provođenja poslova nadzora služba nadzora provodi odgovarajući upravni postupak, te poduzima zakonom propisane mjere protiv osoba koje su povrijedile zakon ili Pravilnik o unutarnjem redu, sukladno odredbama toga Pravilnika.

STRUČNA SLUŽBA

Služba biološkog održavanja Park-šume obavlja stručne poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume, posebno poslove u svezi : ekološke zaštite ekosustava kao temeljnih sastavnica biodinamike Park-šume, godišnjih i višegodišnjih programa zaštite, održavanja Park-šume, organizaciju znanstvenih i stručnih praćenja, praćenje stanja krajobraza, te živog i neživog svijeta u Park-šumi, te obavlja druge odgovarajuće stručne poslove utvrđene Pravilnicima Ustanove.​

bottom of page