top of page
biciklisti marjan2

JAVNI UVID I JAVNO IZLAGANJE – OBAVIJEST

Javna ustanova za upravljanje Park – šumom Marjan i zaštićenim prirodnim vrijednostima na području grada Splita izradila je Prijedlog Plana upravljanja Park-šumom Marjan 2022. - 2032.

 

Plan upravljanja zaštićenim područjima donosi se na temelju Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).

 

Plan upravljanja Park-šumom Marjan izrađuje se u okviru projekta „Marjan 2020- brdo prošlosti, oaza budućnosti“ (oznaka KK.06.1.2.02.0050), financiranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020.

 

Plan upravljanja zaštićenim područjem mreže je strateški dokument javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima koji se donosi za razdoblje od deset godina uz mogućnost izmjene i/ili dopune nakon pet godina. Provodi se kroz godišnje programe zaštite, očuvanja, korištenja i promicanja zaštićenog područja. Iako je to upravljački dokument javne ustanove, sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u zaštićenom području dužne su se pridržavati plana upravljanja.

 

Plan upravljanja izrađen je s ciljem stvaranja pretpostavki za upravljanje Park-šumom Marjan kako bi se očuvala i unaprijedila svojstva jedinstvenih vrijednosti ovog područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode. Plan će poslužiti kao prijeko potrebna podloga za sve daljnje planove kojima će se na održivim postavkama uređivati zaštita, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje Park-šume.

Plan upravljanja sadrži analizu stanja zaštićenog područja, određene ciljeve upravljanja i aktivnosti za njihovo postizanje, pokazatelje provedbe plana i upravljačke zone zaštićenog područja sukladno Zakonu o zaštiti prirode.

 

Javni uvid u dokumentaciju, koja čini dio postupka donošenja Plana upravljanja Park-šumom Marjan 2022. - 2032. održat će se u razdoblju od 20. siječnja 2021. godine do 19. veljače 2022. godine u prostorijama Javne ustanove za upravljanje Park- šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita, Teslina 15, od 09:00 do 14:00 sati svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka.

 

Za vrijeme trajanja javnog uvida prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti dostavljaju se, zaključno s danom završetka javnog uvida, na sljedeće načine:

· upisivanjem u knjigu primjedbi koja će biti dostupna na mjestu javnog uvida;

· dostavom u pisanom obliku na adresu: Javna ustanova za upravljanje Park – šumom Marjan i zaštićenim prirodnim vrijednostima na području grada Splita – Teslina 15, 21000 Split) s naznakom „Javni uvid u Prijedlog Plana upravljanja Park-šumom Marjan 2022.-2032.“; · na e-mail: tajnica@marjan-parksuma.hr

 

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja prijedloga ili primjedbe, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnom uvidu.

Ovdje možete preuzeti Prijedlog Plana upravljanja Park-šumom Marjan.

 

Javno izlaganje održat će se u skladu s epidemiološkim mjerama 10. veljače 2022. godine (četvrtak) u prostorijama Gradske knjižnice Marko Marulić, Split, s početkom u 12.00 sati, kao i putem online sustava u koji se sudionici prethodno trebaju prijaviti putem e-maila tajnica@marjan-parksuma.hr.

Ljubazno molimo potvrditi dolazak na javno izlaganje putem e-maila: tajnica@marjan-parksuma.hr zaključno do 09. veljače 2022. godine (srijeda)) do 14.00 sati.

 

O mogućnosti kontaktnog prisustvovanja javnom izlaganju bit ćete pravovremeno obaviješteni putem službenog poziva koji će biti dostavljen elektroničkim putem.

 

VAŽNA NAPOMENA!

 

S obzirom na epidemiološku situaciju uzrokovanu bolešću COVID-19 za vrijeme trajanja javnog uvida, svi sudionici obvezni su predočiti važeću EU COVID potvrdu ili negativan nalaz BA testa (unutar 48 sati) ili negativan nalaz PCR testa (unutar 72 sata) ili odgovarajuću potvrdu o preboljenju te su se obavezni pridržavati propisanih epidemioloških mjera.

 

v.d. ravnatelja

Stipe Mušura dipl.ing.

PUPS Marjan 2022-2032 prijedlog za javnu raspravu

OGLASI I OBAVIJESTI
bottom of page