Javna nabava

Sprječavanje sukoba interesa u smislu članka Zakona o javnoj nabavi:

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/16) objavljujemo da  popis gospodarskih subjekata s kojima Javna ustanova za upravljanje Park-šumom Marjan , Cattanjin put 2, 21000 Split - OIB: 28929244223 kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 76. Zakona o javnoj nabavi:

 

 

Izjava Stipe Mušure

 

 Izjava Igora Rudana

 

Izjava Gorana Jelića

 

Izjava Karla Siminiatija Čupića

 

 

 Izjava Dubravke Matić 1  i 2

 

 

Odgovorna osoba:

 v. d. Ravnatelja
Stipe Mušura, dipl.ing.

Javna nabavaSvi podaci su javno dostupni na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ 

 

 

 

 

 

 

Postupak jednostavne nabave – Dan otvorenih vrata/Događaj zatvaranja projekta ( Projekt Marjan 2020 Brdo prošlosti oaza budućnosti) Ev.br. 10/2022  (datum početka postupka 05.svibnja 2022.

 

 

Poziv na dostavu ponuda

 

PRILOG 1

Ponudbeni list - grupa 1

Ponudbeni list - grupa 2

Ponudbeni list - grupa 3

 

PRILOG 2

Troškovnik - grupa 1

Troškovnik- grupa 2

Troškovnik- grupa 3

 

 

Zapisnik o otvaranju ponuda

 

 

 

 

 

 Postupak jednostavne nabave – Dan otvorenih vrata/Događaj zatvaranja projekta ( Projekt Marjan 2020 Brdo prošlosti oaza budućnosti) Ev.br. 10/2022  (datum početka postupka 05.svibnja 2022.)

 

Poziv na dostavu ponuda

s prilozima

 

 

 

Odluka o poništenju

 

 

Revizija poslovanja JU PŠ Marjan 2018., 2019, 2020 i prvih 9 mj 2021.

 

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu, usporedbi i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

 

 

 

Plan nabave za 2022.

 

 

 

 

Poziv na dostavu ponude Izrada projekta solarne javne rasvjete od punte Zvončaca do plaže Obojene Ev. Broj nabave: 45/2021 datum početka postupka 29.prosinca 2021.

 

 Poziv na dostavu ponude

 

(DOF Zvončac- Ježinac Prilog 3. ;

DOF Kaštelet Prilog 4.)

 

        Zapisnik o otvaranju ponuda

        Odluka o odabiru

        Zapisnik o pregledu, usporedbi i ocjeni ponuda

 

 

Poziv na dostavu ponuda Izrada projekta ograde na plaži Kaštelet Ev. Broj nabave: 47/2021

početak postupka 29. prosinca 2021.

Poziv na dostavu ponuda

 

          Zapisnik o otvaranju ponuda

          Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

          Odluku o odabiru

      

 

 Postupak jednostavne nabave – Izrada projekta sanacije nerazvrstane ceste na djelu kod crkve svetog Jere Ev.br. 41/2021  (datum početka postupka 23.prosinca 2021.)

 

 

 Poziv na dostavu ponuda

 Ponudbeni list- Prilog 1

 Projektni zadatak- Prilog 2

 Geodetski situacijski nacrt- naslovnica

 Geodetski situacijski nacrt- Prilog 3

 

 Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju ponuda

 Zapisnik o pregledu, usporedbi i ocjeni

 

 

 

 

 Poziv za dostavu ponude za obnovu spomenika Umbertu Girometti

 

 Prijedlog obnove spomenika

 

 Zapisnik

 

 Odluka o odabiru

 

Postupak jednostavne nabave – Revizija poslovanja JU PŠ Marjan 2018., 2019, 2020, i prvih 9 mj 2021 (datum početka postupka 09.prosinca 2021.

 

Poziv na dostavu ponuda

 

Ponudbeni list- Prilog 1

 

 Troškovnik- Revizija poslovanja

Poziv na dostavu ponuda- Usporavanje prometa na relaciji I. Meštrovića- Kašjuni (datum početka postupka 23. studenog 2021.)

 

 Poziv na dostavu ponuda

Prilog 2- Projektni zadatakPrilog 1- Ponudbeni list

 

Pojašnjenje

 

Zapisnik o otvaranju ponuda-Izrada projekta usporavanja promet na relaciji I.Meštrovića-Kašjuni

 

Zapisnik o pregledu usporedbi i ocjeni ponuda - Usporavanje prometa na relaciji I. Meštrovića - Kašjuni

 

 Odluka o odabiru - Usporavanje prometa na relaciji I. Meštrovića- Kašjuni

 Plan nabave za 2021. -Izmjene i dopune

 

 

 

Postupak jednostavne nabave - Revizija projekta "Marjan 2020- Brdo prošlosti oaza budućnosti" - ponovljen postupak (datum početka postupka 29.rujna 2021.)

 

 Poziv na dostavu ponuda

 Ponudbeni list

  Troškovnik

  Prijavni obrazac projekta (2018)

 Poziv na dostavu ponuda

 Životopis stručnjaka

 

 

 Zapisnik o otvaranju ponuda - Revizija

  Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, Odluka o odabiru Revizija projekta, projekt Marjan 2020 Brdo prošlosti oaza budućnosti

 

  Odluka o odabiru Revizija projekta, projekt Marjan 2020 Brdo prošlosti oaza budućnosti

 

 Postupak jednostavne nabave - Revizija projekta "Marjan 2020- Brdo prošlosti oaza budućnosti" (datum početka postupka 19.kolovoza 2021. poništenje 15. rujna 2021.)

 

 Poziv na dostavu ponuda

 Ponudbeni list

  Troškovnik

  Prijavni obrazac projekta (2018)

 

 

 Zapisnik o pregledu usporedbi i ocjeni ponuda - Revizija

 Odluka o poništenjuPoziv za dostavu ponuda - Usluga razvoja multimedijske prezentacije PŠ Marjan u projektu "Marjan 2020 - brdo prošlosti, oaza budućnosti"(datum početka postupka 1. srpnja 2021.)

 Poziv na dostavu ponuda

 Ponudbeni list

  Troškovnik

 Projektni zadatak

 

 Poziv za dostavu ponuda - Usluga razvoja multimedijske prezentacije PŠ Marjan u projektu "Marjan 2020 - brdo prošlosti, oaza budućnosti"(datum početka postupka 1. srpnja 2021.)

 Poziv na dostavu ponuda

 Ponudbeni list

  Troškovnik

 Projektni zadatak

 

 

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu, usporedbi i ocjeni ponuda

Odluka o odabiruPoziv za dostavu ponuda - gromobranska instalacija objekata (datum početka postupka 05. lipnja 2021.)

 Poziv na dostavu ponuda

 Ponudbeni list

  Troškovnik

 Izvedbeni projekt

 

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu, usporedbi i ocjeni ponuda

Odluka o odabiruPostupak jednostavne nabave Krizno komuniciranje - PR usluge (datum početka postupka 30. travnja 2021. / poništenje 11. svibnja 2021.)

 Poziv na dostavu ponuda

 Ponudbeni list

  Troškovnik

  

 Poništenje javne nabavePostupak jednostavne nabave Postavljanje žičane ograde (datum početka postupka 22. travnja 2021.)

 Poziv na dostavu ponuda

 Ponudbeni list

  Troškovnik

Zapisnik o pregledu, usporedbi i ocjeni ponuda

Odluka o odabiruPostupak jednostavne nabave Edukacijske radionice u okviru Projekta "Marjan 2020 - Brdo prošlosti, oaza budućnosti" ( datum početka postupka 3. ožujka 2021.)

 Poziv na dostavu ponuda

 Specifikacija usluge

 Ponudbeni list

  Edukacijske radionice - Grupa 1

  Edukacijske radionice - Grupa 2

  Edukacijske radionice - Grupa 3

  Edukacijske radionice - Grupa 4

ISPRAVCI

 Specifikacija usluge - ISPRAVAK

  Edukacijske radionice - Grupa 1 - ISPRAVAK

  Edukacijske radionice - Grupa 2 - ISPRAVAK

  

  Upisnik o zaprimanju ponuda

  Zapisnik o otvaranju ponuda

 

 

  Zapisnik o pregledu, usporedbi i ocjeni ponuda

  Odluka o odabiruPostupak jednostavne nabave Nabava dobava, montaža i održavanje novih Spinutskih vrata na sjevernoj strani Marjana ( datum početka postupka 27. studenoga 2020.)

 Poziv na dostavu ponuda

 Projektna dokumentacija

 Ponudbeni list

  Troškovnik

  

  Zapisnik o otvaranju ponuda

 

  Zapisnik o pregledu, usporedbi i ocjeni ponuda

  Odluka o odabiru

 Ponovljeni postupak jednostavne nabave službenog vozila (datum početka 29. studenoga 2019)

Poziv na dostavu ponuda - postupak jednostavne nabave službenog vozila

Ponudbeni list (Prilog I)

Tehnička specifikacija i troškovnik ( Prilog II)

  

  Zapisnik o otvaranju ponuda

 

  Zapisnik o pregledu, usporedbi i ocjeni ponuda

  Odluka o odabiru

 
Postupak jednostavne nabave - projektna dokumentacija Spinutska vrata ( datum objave 15. studenoga 2019)

Poziv na dostavu ponuda - projektna dokumentacija Spinutska vrata

Ponudbeni list (Prilog I)

Troškovnik ( Prilog II)

  

  Odluka o odabiru

 
Postupak jednostavne nabave žičane ograde ( datum objave 5. studenoga 2019)

Poziv na dostavu ponuda - postupak jednostavne nabave nabavke, isporuke i montaže žičane ograde

Ponudbeni list (Prilog I)

Troškovnik ( Prilog II)

  

  Zapisnik o otvaranju ponuda

 

  Zapisnik o pregledu, usporedbi i ocjeni ponuda

  Odluka o odabiru

 PONIŠTENI Postupak jednostavne nabave službenog vozila ( datum početka / objave 31. listopada 2019)

Poziv na dostavu ponuda - postupak jednostavne nabave službenog vozila

Ponudbeni list (Prilog I)

Tehnička specifikacija ( Prilog II)

  

  Zapisnik o otvaranju ponuda

  

  Zapisnik o pregledu, usporedbi i ocjeni ponuda

  Odluka o odabiru

    

  Odluka o PONIŠTENJUPostupak jednostavne nabave -kupnja stroja iverača -( datum objave 31. listopada 2019.)

Poziv na dostavu ponuda - postupak jednostavne nabave -kupnja stroja iverača

Ponudbeni list (Prilog I) 

Troškovnik ( Prilog II) 

Tehničke specifikacije (Prilog III) 

  

  Zapisnik o otvaranju ponuda

 

  Zapisnik o pregledu, usporedbi i ocjeni ponuda

  Odluka o odabiru

  

Postupak jednostavne nabave za održavanje solarne rasvjete na južnoj strani Marjana ( datum objave 19. lipnja 2019. )

Dokumentacija o nabavi Održavanje solarne rasvjete.pdf 

Troškovnik Održavanje solarne rasvjete.xls

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu, usporedbi i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

 

 

 

 

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda , Odluka o odabiru - "Nabava usluge izrade Studije valorizacije prirodne baštine PŠ Marjan  s prijedlogom edukativnih i informativnih sadržaja uključujući fotodokumentaciju i nacrte" ( datum objave 23. svibnja 2019. )
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda , Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponude - "Nabava usluge izrade Studije valorizacije prirodne baštine PŠ Marjan  s prijedlogom edukativnih i informativnih sadržaja uključujući fotodokumentaciju i nacrte" ( datum objave 18. travnja 2019. )
Poziv na dostavu ponude - 547-02 ( upute ponuditeljima za izradu ponude )

Ponudbeni list - studija valorizacije prirodne baštine PŠ Marjan

  Troškovnik - studija valorizacije prirodne baštine PŠ Marjan

Projektni zadatak - studija valorizacije prirodne baštine PŠ Marjan 

 

Poništenje jednostavne nabave (datum objave 28. siječnja 2019. )
Poništenje jednostavne nabave

Poziv za dostavu ponude - "Izvođenje pripremnih radova - izrada traktorskih vlaka privremenog karaktera unutar zaštićenog područja park-šume Marjan zbog otvaranja pristupa do potkornjakom zaražene drvne zalihe" ( datum objave 22. siječnja 2019. )
Poziv na dostavu ponude - Izvođenje pripremnih radova - izrada traktorskih vlaka privremenog karaktera

Elaborat izvođenja šumarskih radova sječe i izrade te iznošenja metrice i višemetrice

  Troškovnik - Izvođenje pripremnih radova - izrada traktorskih vlaka privremenog karaktera

Ponudbeni list - izvođenje pripremnih radova - izrada traktorskih vlaka privremenog karaktera 

 

Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave usluga - Izrada-redovna revizija Programa gospodarenja  Park - šume "MARJAN" (datum objave: 18. listopada 2018.)
Odluka o odabiru

 

Poziv za dostavu ponude - Izrada-redovna revizija Programa gospodarenja  Park - šume "MARJAN" (datum objave: 18. listopada 2018.)
Poziv za dostavu ponude - Izrada Redovna revizija Programa


  Troškovnik - Izrada Redovna revizija Programa gospodarenja

Ponudbeni list - izrada Redovna revizija Programa gospodarenja
 

Poništenje postupka jednostavne nabave

  Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Poziv za dostavu ponude - Izvođenje  šumarskih radova sječe i izrade, te iznošenja metrice i višemetrice u Park - šumi "MARJAN" ( datum objave: 07. ožujak 2018. )
Poziv za dostavu ponude za izvođenje šumarskih radova sječe i izrade, te iznošenja metrice i višemetrice u PŠ Marjan

Elaborat za izvođenje šumarskih radova sječe i izrade, te iznošenja metrice i višemetrice u PŠ Marjan

  Troškovnik - Izvođenje šumarskih radova

Ponudbeni list - izvođenje šumarskih radova
 

Poziv za dostavu ponuda - Objekt vidilice na području Sedla Park - šume "MARJAN" ( datum objave: 20. listopada 2016. )
Poziv za dostavu ponuda - Projektna dokumentacija za objekt vidilice na predjelu Sedla u Park šumi Marjan ( bagatelna nabava )

Geodetski situacijski nacrt na podrčju sedlo

  Ponudbeni troškovnik

Ponudbeni list
 

Izrada studije održivog razvoja Park - šume "MARJAN" ( datum objave: 3. kolovoza 2015. )
Poziv za dostavu ponuda - bagatelna nabava  

Ponudbeni list

 Troškovnik  - studija održivog razvoja - Prilog

Izrada studije e - mobilnosti Park - šume "MARJAN" ( datum objave: 3. kolovoza 2015. )

Poziv za dostavu ponuda (e-mob)

Ponudbeni list (e-mob)

 Troskovnik projekta (e-mob) - Prilog

 

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2011. godinu

 

Poziv na dostavu ponude -Izrada projektnog prijedloga na Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Promicanje održivog razvoja prirodne baštine"

Poziv na dostavu ponude - Izrada projektnog prijedloga

Prilog I - Ponudbeni list

Prilog II - Popis ugovora o izvršenim uslugama

Prilog III - Potvrda o urednom ispunjenju ugovorne obveze usluga

Prilog IV - Popis tehničkih stručnjaka koji će biti uključeni u ugovor

Prilog V - Obrazovne i stručne kvalifikacije tehničkih stručnjaka

Prilog VI - Životopis ključnih stručnjaka

Troškovnik projekta - prirodna baština

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.