top of page
biciklisti marjan2

OGLASI I OBAVIJESTI

Fond za zaštitu okoliša logo.png
PŠM logo.png
image007.png
image008.png

OGLASI

OBAVIJESTI

  • Obavijest za provođenje zahvata u zaštićenom dijelu prirode Park-šuma Marjan

Sukladno važećem Zakonu o zaštiti prirode zahvat u prirodu je svako privremeno ili trajno djelovanje čovjeka na prirodu koje može narušiti prirodnu ravnotežu, ako cilj tog djelovanja nije zaštita i očuvanje prirode. 

Ukoliko se na području zaštićenog dijela prirode namjerava provoditi zahvat, za koji nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja, potrebno je ishoditi dopuštenje iz članka 144. Zakona o zaštiti prirode.

Ukoliko se na području zaštićenog dijela prirode namjerava provoditi zahvat za koji je potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja, potrebno je ishoditi uvjete zaštite prirode iz članak 143. Zakona o zaštiti prirode.

 

Dopuštenje, odnosno posebne uvjete zaštite prirode izdaje Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije, Bihaćka, Split.

 

Za radove na česticama koje se nalaze unutar obuhvata kulturnog dobra potrebno je ishoditi prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela u Splitu Ministarstva kulture, Porinova 1, Split. 

OGLASI I OBAVIJESTI
bottom of page