Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Izjava

Maturanti u edukativnom programu

Maturantice i maturanti Prirodoslovno tehničke škole iz Splita  koji se brinu o čestici broj 21 unutar projekta  Čist i uređen Marjan,  iskoristili su i za sudjelovanje u edukativnom programu o park-šumi Marjan u kojem su učili o povijesti Marjana i zaštiti prirode. Pozivamo i ostale zainteresirane škole da nam se prilikom posjete i ponovnog uređenja pracela jave i organiziraju za svoju grupu edukativni program u suradnji s našom Službom edukacije.

Maturanti u edukativnom programu slikaMaturanti u edukativnom programu slika
BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.