DANI EUROPSKE BAŠTINE-PRIRODA I BAŠTINA: Krajolik pun mogućnosti

 

Dani europske baštine su zajednička inicijativa Vijeća Europe i Europske komisije, a održavaju se u 50 država potpisinica Europske kulturne konvencije, među koje spada i Republika Hrvatska.

Jednako kao što imaju za cilj naglasiti potrebu očuvanja kulturne baštine, ovi događaji naglasak stavljaju upravo na vrijednost baštine utemeljene u prirodi, odnosno na trajnu povezanost ljudi i njihovog okoliša.

Stoga je tema „Baština i priroda: Krajolik pun mogućnosti“ osobito zanimljiva u kontekstu Park-šume Marjan.

Budući da su grad Split i Marjan neizostavno povezani, lako je na jednom mjestu doživjeti tako snažnu sinergiju prirode, kulturnih ljepota, rekreacije i zabave.

Sveto brdo, kako mnogi nazivaju Marjan, skriva mnoge spomenike arhitekture, kako sakralne, tako i profane, koje su s prirodom park-šume sjedinjene tako da svakom prolazniku, pa i onom svakodnevnom, uvijek iznova stvaraju osjećaj divljenja, ali i strahopoštovanja.

Marjan je mjesto na kojem je priroda oblikovala kulturu, ali i kultura prirodu. Mnogi njegovi dijelovi nam o tome svjedoče, i ako samo na trenutak zastanemo, jasno je da svaki od njih nosi priču o prošlosti našeg grada, a čak i oni još neistraženi, ostavljaju mogućnost kulturnog stvaralaštva, budući da su kroz sva ova stoljeća bili nadahnuće mnogima.

Osim što su tako ovjekovječeni u mnogim književnim i znanstvenim djelima, brojna su nepokretna, ali i pokretna kulturna dobra na Marjanu zaštićena:

Kulturni krajolik poluotoka Marjana kao cjelina spada u posebnu kategoriju nepokretnog kulturnog dobra (kulturni krajolik).

U istoj kategoriji su i dvije kulturno-povijesne cjeline:

Kulturno-povijesna cjelina poluotoka Sustjepana s crkvom sv. Stjepana, te

Kulturno-povijesna cjelina priobalnog pojasa gradskog predjela Meje.

 

Među nepokretnim kulturnim dobrima (pojedinačnim) značajna je nekolicina objekata koji spadaju pod sakralnu graditeljsku baštinu:

Crkva Gospe od sedam žalosti,

Crkva sv. Jurja na rtu Marjana,

Crkva sv. Nikole,

Crkvica Betlehem na južnim padinama Marjana,

Crkva sv. Jerolima.

 

U kategoriji sakralno-profane graditeljske baštine zaštićene su Meštrovićeve Crikvine – Kaštilac.

U kategoriji profane graditeljske baštine nalaze se:

Kompleks Galerije Meštrović i Atelijera Meštrović,

Kuća Burazin,

Kuća Ferić,

Kuća Tresić-Pavičić,

Marjanske skale,

Secesijske zgrade u sklopu Zoološkoga vrta na Marjanu,

Vila Tudor,

Zgrada Instituta za oceanografiju i ribarstvo,

Zgrada Meteorološke stanice,

Zgrada Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika.

 

 

Veliku vrijednost među pojedinačnim nepokretnim kulturnim dobrima ima i arheološka baština: Ostatci crkve sv. Benedikta i arheološko nalazište u predjelu Bene na Marjanu.

 

Pokretna kulturna dobra na Marjanu čine sakralni, tj. religijski predmeti:

Inventar crkve Betlehem,

Inventar crkve sv. Jere,

Kameni reljef „Oplakivanje“,

Reutilizirana antička stela s prikazom sv. Ivana iz crkve sv. Jere.

U istu kategoriju, pokretna kulturna dobra, spada i muzejska građa:

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – muzejska građa,

Muzeji Ivana Meštrovića, Umjetnički inventar Galerije Meštrović.

 

Dopustite i Vi da vas nadahnu najljepši dijelovi naše park-šume, a posebnu pozornost obratite na one zaštićene, koji tako prkosno odolijevaju promjenama i prijetnjama našem prirodnom okolišu.

 

 

DANI EUROPSKE BAŠTINE-PRIRODA I BAŠTINA: Krajolik pun mogućnosti slikaDANI EUROPSKE BAŠTINE-PRIRODA I BAŠTINA: Krajolik pun mogućnosti slika
BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.