Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Izjava

Skulptura

U volonterskoj akciji izrade skulpture na Marjanu  sudjelovali su volonteri iz Turističko– ugostiteljske škole.To su bili Elena Burazin, Bruna Begović, Jelena Meštrović, Anamarija Elez, Anamarija Zebić (3.a), Kristina Boban,Valentina Jonjić, Marina Vidan (3. d), Diana Šarćević i Marija Elezović (4. d).

 

 

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.