Program gospodarenja/ Program zaštite, njege i obnove šuma-primjedbe i odgovori

 

 

 

Nakon Javnog uvida i javne rasprave s temom Programa gospodarenja/ Program zaštite, njege i obnove šuma- primjedbe građana obrađene su od strane izrađivača Programa te su iznijete u rubrici Ustanova- Dokumenti tj. na slijedećoj poveznici:

 

 

 www.marjan-parksuma.hr/userfiles/Primjedbe_i_odgovori.pdf

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.