Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Izjava

Koncert na Marjanu

Koncert

Pozivamo Vas na koncert grupe JHPE na platou ispred crkvice sv. Nikole, 20. ožujka 2016. u 10:00 sati, ususret prvom danu proljeća.

Grupa je osnovana u školskoj godini 2015/2016. u okviru fakultativne nastave glazbene škole "Josip Hatze" u Splitu i prvi je projekt komorne nastave takve vrste, ne samo zbog izabranog repertoara već i zbog prirodnog pristupa učenju i muziciranju. Nastavu vodi Darko St. Grappone, nastavnik udaraljki.

Repertoar ovog banda sadrži elemente raznih glazbenih tradicija (klasična, jazz i etno glazba). Entuzijazam učenika-svirača prelazi na slušatelje, a rezultat je zanosna, nekada i euforična harmonija. U ansamblu sviraju i nastavnici, a rezultat je obostrana razmjena i praktično učenje kroz skupno muziciranje.

Koncert za Svetoga Nikolu 06.12. 2015, ispred crkvice Sv. Nikole, otvorio je mogućnost nastupanja na najprivlačnijem i sigurno najznačajnijem glazbenom prostoru u Splitu, na Marjanu. Tako su u suradnji sa Park-šumom Marjan dogovoreni nastupi i događanja vezana za naš grad.

 

Svi se raduju nadahnjujućim glazbenim događanjima koja će nas kroz zvuk na Marjanu međusobno povezati i ponovo zbližiti sa onim najvažnijim-svjesnosti o prirodnom!

Koncert na Marjanu slika
BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.