Životinje Marjana

Zelena krastača

Red:Bezrepci

Porodica:Krastače

na vrhu prstiju nema pločastih proširenja; zjenica je vodoravno eliptična; parotidne žlijezde su dobro izražene; odozgo su bradavičaste.

Rod:Krastače ili gubavice

većinom su nezgrapne; koža je bradavičasta i suha; pretežno su aktivne u sumrak i noću.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.