Životinje Marjana

Smeđi dugoušan

Podrazred:Pravi sisavci

rađaju žive mlade; nemaju nečisnice

Red:Netopiri

Podred:Šišmiši

kukcojedi netopiri

Porodica:Glatkonosci

Rod:Širokoušni šišmiši / Dugouhi šišmiši

uške su vrlo široke ( a dugačke do 1,5 cm ), u sredini se dodiruju. Broj zuba: 34; zubna formula: 2123/3123 / uške su vrlo dugačke ( oko 3 cm ); broj zuba: 36; zubna formula: 2123/3133.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.