Životinje Marjana

Savijev šišmiš

Red:Netopiri

Rod:Patuljasti šišmiši

tijelo je maleno, dugo najviše 5,2 cm; stražnji rub uha ne dopire do zamišljene crte usnog otvora i po pravilu završava ispred kutova usana; broj zuba: 34; zubna formula: 2123/3123.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.