Životinje Marjana

Patuljasta rovka

Podrazred:Pravi sisavci

rađaju žive mlade; nemaju nečisnice

Nadred:Plodvaši

Red:Kukcojedi

kopnene su životinje s nogama za trčanje; na prstima su pandže; zubi su oštri, šiljasti, ali nisu svi jednaki; nemaju derača; mesojedi su; na nogama je većinom po 5 prstiju.

Porodica:Rovke

uglavnom su manje od kućnog miša; prednje noge nisu prilagođene za kopanje.

Rod:Debelorepe rovke

broj zuba: 30; zubna formula: 3123/1113

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.