Životinje Marjana

Kuna bjelica

Porodica:Kune

malene su do srednje velike; uške su kratke, okruglaste; smrdljive žlijezde su kraj izmetnog otvora; na prednjim i stražnjim nogama je po 5 prstiju; prstaši su, polutabanaši i tabanaši; imaju 38 ili 34 zuba.

Rod:Kune

imaju 38 zuba; zubna formula: 3141/3142

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.