Životinje Marjana

Vjeverica

Red:Glodavci

Podred:Vjevericoliki glodavci

Porodica:Vjeverice

na prednjim nogama su 4, na stražnjima 5 prstiju; rep je obrastao dlakom, često kitnjast.

Rod:Vjeverice

dobri su penjači; rep je dug i kitnjast.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.