Životinje Marjana

Veliki puh

Podred:Mišoliki glodavci

većinom su maleni, veličine miša ili hrčka.

Porodica:Puhovi

uši su velike, rep je dug, kitnjast. Broj zuba: 20; zubna formula: 1013/1013.

Rod:Pravi puhovi

sa strane na glavi nemaju izrazitih crnih naočala; veliki su gotovo kao štakori.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.