Životinje Marjana

Mali večernjak

Podrazred:Pravi sisavci

rađaju žive mlade; nemaju nečisnice

Red:Netopiri

Podred:Šišmiši

kukcojedi netopiri

Rod:Šišmiši večernjaci

na ostruzi je široka epiblema; ušni zalistak je kratak, u sredini veoma sužen, na vrhu zaobljen; broj zuba: 34; zubna formula: 2123/3123.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.