Životinje Marjana

Galeb ćukavac

Red:Vivčarice

Porodica:Galebovi

Potporodica:Pravi galebovi

Rod:Galebovi

Imaju stražnje prste na nogama; na krilima su rubna pera crna ili bijela.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.