Životinje Marjana

Kokošica mlakara

Podrazred:Novoptice

Nadred:Ptice koje žive na tlu i ptice močvarice

Red:Ždralovke

Porodica:Liske

često žive skrovito, u močvarama i trsci uz stajaćice; krila su im zaobljena, rep kratak; loši su letači.

Rod:Mlakare

pretežno su smeđe i sive boje.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.