Životinje Marjana

Šara poljarica

Podred:Zmije

Porodica:Guževi ili Smukovi

trbušne pločice su poprečno proširene i posve obavijaju trbuh; oči su velike i slobodne; podrepne pločice su u 2 reda; u gornjoj čeljusti nema pomičnih otrovnih zubi.

Rod:Poljarice

tijelo je vitko; rep je dug; glava je vidljivo istaknuta; zjenice su okrugle; stražnji gornjočeljusni zubi su poveći.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.