Biljke Marjana

Trstika, sredozemna trska

Latinski naziv:Pharagmites australis

Porodica:trave-Poaceae

Trstika je najviša europska trava, otporna je vrsta koja se brzo širi zahvaljujući vriježama. Ime arboretuma Trsteno potječe od trstike, kao i Trstenika na Pelješcu i Ćićariji. Vlakna trstike služe za dobivanje kvalitetne celuloze i umjetne svile.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.