Biljke Marjana

Veprina

Latinski naziv:Ruscus aculeatus

Porodica:ljiljani-Liliaceae

Iz doba antike postoje zapisi o prehrambenoj i ljekovitoj uporabi bodljikave veprine, u 20. stoljeću otkriven je i sastav ljekovitih tvari.Danas se veprina koristi kao sredstvo protiv grčeva u mišićima,oteklina, proširenih vena i hemoroida te za liječenje žučanih kamenaca

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.