Biljke Marjana

Kupina

Latinski naziv:Rubus ulmifolius

Porodica:Rosaceae

Penjačica grana povijenih u luku i naoružanih čvrstim bodljama.Koštuničavi zbirni plod(kupina) sočan je i lako se raspada na pojedinačne plodiće. Plodovi kupine imaju mnogostranu primjenu, u svježem stanju služe za jelo, od njih se dobiva voćni sok, kompot, pekmez i vino.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.