Biljke Marjana

Divlja ruža

Latinski naziv:Rosa canina

Porodica:Rosaceae

Listopadni grm do 3 m visine, dugih,uspravnih, razgranatih grana. Stanište joj je u raznim tipovima hrastovih šuma, na otvorenim površinama i šikarama. Plodovi, šipci, divlje ruže imaju primjenu u narodnoj i službenoj medicini. Cijenjen je čaj iz suhih šipaka,bogat vitaminom C, koji se ne razara ni prilikom kuhanja.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.