Biljke Marjana

Tršlja

Latinski naziv:Pistacia lentiscus

Porodica:vonjače ili rujevi-Anacardiaceae

Vazdazeleni grm,plodovi su sitne,kuglaste koštunice,slične bobama,zbijene u guste nakupnine.Raste u sastavu makije na sunčanim, stjenovitim staništima eumediteranskog područja.Mirisav, smolast sok,mastiks,nalazi se pod korom tršlje i koristi se u medicini,industriji i proizvodnji pića(mastika)

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.