Biljke Marjana

Vještičja metla

Latinski naziv:Osyris alba

Porodica:sandalovke ili santalovke-Santalaceae

Vazdazeleni niski grm,rasprostranjen je u Sredozemlju na vapnenačkim kamenjarima. Ime roda veže se uz Ozirisa,grčkog boga života,smrti iplodnosti.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.