Biljke Marjana

Vrijes

Latinski naziv:Erica arborea

Porodica:vrijesovi-Ericaceae

Raste na vrlo siromašnim tlima, u sklopu makije i bušika. Sve vrste roda Erica,inače,sadrže određene kemijske spojeve koji se u narodu drže lijekom protiv ugriza zmija.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.