Biljke Marjana

Zlatna paprat

Latinski naziv:Asplenium ceterach

Porodica:slezenice-Aspleniaceae

Biljka pukotina stijena i zidova, od obale mora pa sve do vrhova planina, najčešće otvorenih staništa izloženih suncu.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.