Biljke Marjana

Sparožina

Latinski naziv:Asparagus acutifolius

Porodica:ljiljani-Liliaceae

Raste u šumama i šumarcima, u sklopu makije, uz suhozide i stare zidove te u kamenjarima Sredozemlja.Mladi izbojci rastu iz podzemnih dijelova biljke svakog proljeća.U Pompejima su pronađene freske šparoga,što prića da su i stari Grci poznavali ovu biljku kao ljekovitu i jestivu.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.