Biljke Marjana

Pitospor

Latinski naziv:Pittosporum tobira

Porodica:ljepljivci-Pittosporaceae

Cvate od kasnog proljeća do sredine ljeta cvjetovima vrlo ugodna mirisa.Pretpostavlja se da su pitospor prije više stotina godina na našu obalu donijeli domaći pomorci i da je,možda i prvi put u Europi, izvorno posađen negdje u okolici Dubrovnika.Kao mogući lokaliteti spominju se dva slavna vrta, Gučetićev perivoj u Trstenu i Maksimilijanov vrt na Lokrumu.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.