Biljke Marjana

Smrdljika

Latinski naziv:Pistacia terebinthus

Porodica:Anacardiaceae

Raste u zoni vazdazelenih i listopadnih primorskih šuma i makija, na suhim i stjenovitim staništima. Plodovi smrdljike neotrovni su i mogu se jesti sirovi,ali im je okus opor,gorkast i smolast.Kao zanimljivost vrijedi spomenuti da je smrdljika bila prvi poznati izvor terpentina.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.