Biljke Marjana

Pinija,pinj

Latinski naziv:Pinus pinea

Porodica:Pinaceae

Smatra se da je pinija kod nas autohtona jedino na pjeskovitim terenima istočnog dijela Mljeta.To je visoko drvo,karakteristične kišobranske krošnje; deblo pravo i snažno, od grana čisto do znatne visine

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.