Biljke Marjana

Pavitina

Latinski naziv:Clematis vitalba

Porodica:žabnjaci-Ranunculaceae

Raste na otvorenim kamenjarima u zoni vazdazelenih šuma i šikara česvine(Quercus ilex). Otporna je na sušu, raste na sunčanim mjestima,ali podnosi i zasjenu.Naziv roda (Clematis ) dolazi  od lat. clema- vitica, iz baza listova rastu vitice za penjanje.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.