Biljke Marjana

Rogač

Latinski naziv:Ceratonia siliqua

Porodica:mahunarke-Fabaceae

Biljka najtoplijih dijelova eumediteranskog područja, gdje često raste u zajednici s maslinom. U antičko doba sjemenke rogača služile su kao jedinica za mjeru pri vaganju zlata: jedna sjemenka - 1 karat (grč. keraton - sjemenka rogača). Plod rogača bogat je izvor vitamina E i minerala.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.