Biljke Marjana

Piramidalna zvončika,postjenak

Latinski naziv:Campanula pyramidalis

Porodica:zvončići-Campanulaceae

Ljubi kamenita mjesta,osobito pukotine stijena i litica,ali i šljunkovita staništa(rubovi putova) te kultivirana tla.Mladi listovi,cvjetovi i izdanci mogu se jesti( sirovi i kuhani), a imaju slatkast okus.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.