Biljke Marjana

Pajasen

Latinski naziv:Ailanthus altissima

Porodica:pajaseni-Simaroubaceae

Brzorastuće, vitko i visoko stablo, široke krošnje.Iznimno oportunistička, agresivna i prilagodljiva vrsta,raste na različitim tipovima tla, ne trpi samo višak vode i duboku sjenu.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.