Biljke Marjana

Maslačak

Latinski naziv:Taraxacum officinale

Porodica:Asteraceae

Korijen maslačka ima složen kemijski sastav te se koristi za liječenje upale i kamena žučane kese,žutice i smanjena lučenja mokraće. U narodnoj medicini koristi se za smanjenje masnoće u krvi. Ova biljka poznata je, osim po ljekovitosti, kao izuzetno hranjiva biljka ,bogata je vitaminima C i A, organskim kiselinama i mineralima.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.