Biljke Marjana

Kadulja

Latinski naziv:Salvia officinalis

Porodica:usnatice-Lamiaceae

Nizak grm ili polugrm, do 90 cm visine, ugodna mirisa. Kadulja je od davnina poznata u narodnoj medicini; za spravljanje čaja i začina. Ima primjenu i u službenoj medicini, tj. u farmaceutskoj industriji, za dobivanje eteričnog ulja i raznih ljekovitih preparata

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.