Biljke Marjana

Hrast crnika, česvina

Latinski naziv:Quercus ilex

Porodica:bukve-Fagaceae

Zimzeleno drvo ili grm sa širokom i okruglastom krošnjom. Naraste i do 20 m, plod joj je oko 2 cm dug, svijetlosmeđ žir.Ima jaku izdanačku snagu iz panja i žila. Doživi starost i do 1000 godina. Najvažnija je vrsta sredozemne vazdazelene šumske vegetacije,crnika je pokazatelj klimazonalne šumske zajednice crnog jasena i crnike.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.