Biljke Marjana

Kozokrvina, orlovi nokti

Latinski naziv:Lonicera caprifolium

Porodica:Caprifoliaceae

Listopadna, grmolika penjačica, koja se povija(uvijek na lijevu stranu) uz niže grane drveća. Ova biljka je karakteristična vrsta klimazonalne zajednice crnog jasena i hrasta crnike(česvine).

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.