Biljke Marjana

Nespula, nespola,japanska mušmula

Latinski naziv:Eriobotryia japonica

Porodica:ruže- Rosaceae

Vazdazeleno drvce, okrugle i guste krošnje. Često se sadi kao ukrasno stabalce.Plodovi ove biljke ukusni su svježi i sušeni,kao i u raznim pripravcima.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.