Biljke Marjana

Alepski bor

Latinski naziv:Pinus halepensis

Porodica:borovi -Pinaceae

Do 20 m visoko stablo, često zakrivljenog debla i grana. Uspijeva na suhim staništima makije, dobro podnosi posolicu i jaku buru, a često tvori čiste sastojine.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.