Biljke Marjana

Divlja maslina

Latinski naziv:Olea oleaster

Porodica:masline-Oleaceae

Divlja maslina raste na suhim kamenitim mjestima. Odlikuje se malim listovima. okruglastim plodovima, koji su jako gorki i jako trnovitim granama. Podneblje europskog Sredozemlja naziva se "klimom masline".

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.