Biljke Marjana

Crni jasen

Latinski naziv:Fraxinus ornus

Porodica:masline-Oleaceae

Listopadni grm ili stabalce, oko 8 m visoko. Bogati bijeli cvatovi ugodna su mirisa, a cvate istodobno s listanjem,od kraja travnja do lipnja.Počevši od mora nalazimo ga u šumama crnike(Quercetum ilicis), a zatim u brojnim asocijacijama jasenivih šuma, do duboko u unutrašnjost. Jasen je drevno drvo uključeno u brojne priče i mitove.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.