Biljke Marjana

Čempres

Latinski naziv:Cupressus sempervirens

Porodica:Cupressaceae

Po habitusu razlikujemo dva oblika čempresa. Onaj sa usko piramidalnom, stupastom krošnjom koja se sužava prema vrhu i sa uspravljenim i priljubljenim granama (Cupressus sempervirens pyramidalis) u narodu je poznat kao "muški". Drugi oblik(Cupressus sempervirens horizontalis) u narodu zvan "ženski", ima široku krošnju sa horizontalnim granama. Čempres se koristi u pošumljavanju opustošenih i ogoljelih kraških područja.Latinski naziv rod duguje mladiću Kiparissosu iz grčke mitologije kojeg je bog Apolon pretvorio u drvo čempresa.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.