Biljke Marjana

Bušin ružičasti

Latinski naziv:Cistus villosus

Porodica:Cistaceae

Bušin je rasprostranjen na Sredozemlju, Nalazimo ga duž našeg Primorja, na otocima i užem obalnom pojasu, sastavni je dio makije i kamenjara. To je zimzeleni grm visine do 1 m, sa uspravnim i gustim granama.

BIOLOŠKA ZAŠTITA I ODRŽAVANJE

Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na biološku zaštitu, održavanje i očuvanje Park-šume.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

Djelatnosti kojima se bavi ova služba uključuju rad na poučavanju o zaštićenm prirodnim vrijednostima Park-šume. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I NADZOR

U djelokrugu ove službe  obavljaju se stručni poslovi zaštite od požara, zaštite na radu i nadzora Park-šume.